Huyện Thường Tín có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thường Tín là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Thường Tín có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 28 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thường Tín
2 Xã Ninh Sở
3 Xã Nhị Khê
4 Xã Duyên Thái
5 Xã Khánh Hà
6 Xã Hòa Bình
7 Xã Văn Bình
8 Xã Hiền Giang
9 Xã Hồng Vân
10 Xã Vân Tảo
11 Xã Liên Phương
12 Xã Văn Phú
13 Xã Tự Nhiên
14 Xã Tiền Phong
15 Xã Hà Hồi
16 Xã Thư Phú
17 Xã Nguyễn Trãi
18 Xã Quất Động
19 Xã Chương Dương
20 Xã Tân Minh
21 Xã Lê Lợi
22 Xã Thắng Lợi
23 Xã Dũng Tiến
24 Xã Thống Nhất
25 Xã Nghiêm Xuyên
26 Xã Tô Hiệu
27 Xã Văn Tự
28 Xã Vạn Điểm
29 Xã Minh Cường
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật