Huyện Thuận Châu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thuận Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Thuận Châu có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 28 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thuận Châu
2 Xã Phỏng Lái
3 Xã Mường é
4 Xã Chiềng Pha
5 Xã Chiềng La
6 Xã Chiềng Ngàm
7 Xã Liệp Tè
8 Xã é Tòng
9 Xã Phỏng Lập
10 Xã Chiềng Sơ
11 Xã Chiềng Ly
12 Xã Nong Lay
13 Xã Mường Khiêng
14 Xã Mường Bám
15 Xã Long Hẹ
16 Xã Chiềng Bôm
17 Xã Thôn Mòn
18 Xã Tòng Lệnh
19 Xã Tòng Cọ
20 Xã Bó Mười
21 Xã Co Mạ
22 Xã Púng Tra
23 Xã Chiềng Pấc
24 Xã Nậm Lầu
25 Xã Bon Phặng
26 Xã Co Tòng
27 Xã Muội Nọi
28 Xã Pá Lông
29 Xã Bản Lầm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật