Huyện Thanh Oai có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Oai là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Thanh Oai có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kim Bài
2 Xã Cự Khê
3 Xã Bích Hòa
4 Xã Mỹ Hưng
5 Xã Cao Viên
6 Xã Bình Minh
7 Xã Tam Hưng
8 Xã Thanh Cao
9 Xã Thanh Thùy
10 Xã Thanh Mai
11 Xã Thanh Văn
12 Xã Đỗ Động
13 Xã Kim An
14 Xã Kim Thư
15 Xã Phương Trung
16 Xã Tân Ước
17 Xã Dân Hòa
18 Xã Liên Châu
19 Xã Cao Dương
20 Xã Xuân Dương
21 Xã Hồng Dương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật