Huyện Thanh Miện có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Thanh Miện là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Thanh Miện có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thanh Miện
2 Xã Thanh Tùng
3 Xã Phạm Kha
4 Xã Ngô Quyền
5 Xã Đoàn Tùng
6 Xã Hồng Quang
7 Xã Tân Trào
8 Xã Lam Sơn
9 Xã Đoàn Kết
10 Xã Lê Hồng
11 Xã Tứ Cường
12 Xã Hùng Sơn
13 Xã Ngũ Hùng
14 Xã Cao Thắng
15 Xã Chi Lăng Bắc
16 Xã Chi Lăng Nam
17 Xã Thanh Giang
18 Xã Diên Hồng
19 Xã Tiền Phong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật