Huyện Than Uyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Than Uyên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Huyện Than Uyên có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Than Uyên
2 Xã Phúc Than
3 Xã Mường Than
4 Xã Mường Mít
5 Xã Pha Mu
6 Xã Mường Cang
7 Xã Hua Nà
8 Xã Tà Hừa
9 Xã Mường Kim
10 Xã Tà Mung
11 Xã Tà Gia
12 Xã Khoen On
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật