Huyện Tân Uyên có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Tân Uyên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Huyện Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tân Uyên
2 Xã Mường Khoa
3 Xã Phúc Khoa
4 Xã Thân Thuộc
5 Xã Trung Đồng
6 Xã Hố Mít
7 Xã Nậm Cần
8 Xã Nậm Sỏ
9 Xã Pắc Ta
10 Xã Tà Mít
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật