Huyện Tân Sơn có bao nhiêu Xã

Huyện Tân Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Phú Thọ. Huyện Tân Sơn có 17 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Thu Cúc
2 Xã Thạch Kiệt
3 Xã Thu Ngạc
4 Xã Kiệt Sơn
5 Xã Đồng Sơn
6 Xã Lai Đồng
7 Xã Tân Phú
8 Xã Mỹ Thuận
9 Xã Tân Sơn
10 Xã Xuân Đài
11 Xã Minh Đài
12 Xã Văn Luông
13 Xã Xuân Sơn
14 Xã Long Cốc
15 Xã Kim Thượng
16 Xã Tam Thanh
17 Xã Vinh Tiền
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật