Huyện Sông Mã có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sông Mã là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Sông Mã có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 18 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sông Mã
2 Xã Bó Sinh
3 Xã Pú Pẩu
4 Xã Chiềng Phung
5 Xã Chiềng En
6 Xã Mường Lầm
7 Xã Nậm Ty
8 Xã Đứa Mòn
9 Xã Yên Hưng
10 Xã Chiềng Sơ
11 Xã Nà Ngựu
12 Xã Nậm Mằn
13 Xã Chiềng Khoong
14 Xã Chiềng Cang
15 Xã Huổi Một
16 Xã Mường Sai
17 Xã Mường Cai
18 Xã Mường Hung
19 Xã Chiềng Khương
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật