Huyện Sóc Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Sóc Sơn là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Sóc Sơn có 26 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Sóc Sơn
2 Xã Bắc Sơn
3 Xã Minh Trí
4 Xã Hồng Kỳ
5 Xã Nam Sơn
6 Xã Trung Giã
7 Xã Tân Hưng
8 Xã Minh Phú
9 Xã Phù Linh
10 Xã Bắc Phú
11 Xã Tân Minh
12 Xã Quang Tiến
13 Xã Hiền Ninh
14 Xã Tân Dân
15 Xã Tiên Dược
16 Xã Việt Long
17 Xã Xuân Giang
18 Xã Mai Đình
19 Xã Đức Hoà
20 Xã Thanh Xuân
21 Xã Đông Xuân
22 Xã Kim Lũ
23 Xã Phú Cường
24 Xã Phú Minh
25 Xã Phù Lỗ
26 Xã Xuân Thu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật