Huyện Si Ma Cai có bao nhiêu Xã

Huyện Si Ma Cai là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lào Cai. Huyện Si Ma Cai có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Nàn Sán
2 Xã Thào Chư Phìn
3 Xã Bản Mế
4 Xã Si Ma Cai
5 Xã Sán Chải
6 Xã Mản Thẩn
7 Xã Lùng Sui
8 Xã Cán Cấu
9 Xã Sín Chéng
10 Xã Cán Hồ
11 Xã Quan Thần Sán
12 Xã Lử Thẩn
13 Xã Nàn Xín
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật