Huyện Quỳ Châu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Quỳ Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Huyện Quỳ Châu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tân Lạc
2 Xã Châu Bính
3 Xã Châu Thuận
4 Xã Châu Hội
5 Xã Châu Nga
6 Xã Châu Tiến
7 Xã Châu Hạnh
8 Xã Châu Thắng
9 Xã Châu Phong
10 Xã Châu Bình
11 Xã Châu Hoàn
12 Xã Diên Lãm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật