Huyện Phù Mỹ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phù Mỹ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Định. Huyện Phù Mỹ có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phù Mỹ
2 Thị trấn Thị trấn Bình Dương
3 Xã Mỹ Đức
4 Xã Mỹ Châu
5 Xã Mỹ Thắng
6 Xã Mỹ Lộc
7 Xã Mỹ Lợi
8 Xã Mỹ An
9 Xã Mỹ Phong
10 Xã Mỹ Trinh
11 Xã Mỹ Thọ
12 Xã Mỹ Hòa
13 Xã Mỹ Thành
14 Xã Mỹ Chánh
15 Xã Mỹ Quang
16 Xã Mỹ Hiệp
17 Xã Mỹ Tài
18 Xã Mỹ Cát
19 Xã Mỹ Chánh Tây
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật