Huyện Phú Lương có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phú Lương là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Huyện Phú Lương có 16 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Giang Tiên
2 Thị trấn Thị trấn Đu
3 Xã Yên Ninh
4 Xã Yên Trạch
5 Xã Yên Đổ
6 Xã Yên Lạc
7 Xã Ôn Lương
8 Xã Động Đạt
9 Xã Phủ Lý
10 Xã Phú Đô
11 Xã Hợp Thành
12 Xã Tức Tranh
13 Xã Phấn Mễ
14 Xã Vô Tranh
15 Xã Cổ Lũng
16 Xã Sơn Cẩm
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật