Huyện Phù Cừ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phù Cừ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Huyện Phù Cừ có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trần Cao
2 Xã Minh Tân
3 Xã Phan Sào Nam
4 Xã Quang Hưng
5 Xã Minh Hoàng
6 Xã Đoàn Đào
7 Xã Tống Phan
8 Xã Đình Cao
9 Xã Nhật Quang
10 Xã Tiền Tiến
11 Xã Tam Đa
12 Xã Minh Tiến
13 Xã Nguyên Hòa
14 Xã Tống Trân
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật