Huyện Phú Bình có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phú Bình là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên. Huyện Phú Bình có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hương Sơn
2 Xã Bàn Đạt
3 Xã Đồng Liên
4 Xã Tân Khánh
5 Xã Tân Kim
6 Xã Tân Thành
7 Xã Đào Xá
8 Xã Bảo Lý
9 Xã Thượng Đình
10 Xã Tân Hòa
11 Xã Nhã Lộng
12 Xã Điềm Thụy
13 Xã Xuân Phương
14 Xã Tân Đức
15 Xã Úc Kỳ
16 Xã Lương Phú
17 Xã Nga My
18 Xã Kha Sơn
19 Xã Thanh Ninh
20 Xã Dương Thành
21 Xã Hà Châu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật