Huyện Phong Thổ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Phong Thổ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Huyện Phong Thổ có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Lả Nhì Thàng
2 Xã Huổi Luông
3 Thị trấn Thị trấn Phong Thổ
4 Xã Sì Lờ Lầu
5 Xã Mồ Sì San
6 Xã Ma Li Chải
7 Xã Pa Vây Sử
8 Xã Vàng Ma Chải
9 Xã Tông Qua Lìn
10 Xã Mù Sang
11 Xã Dào San
12 Xã Ma Ly Pho
13 Xã Bản Lang
14 Xã Hoang Thèn
15 Xã Khổng Lào
16 Xã Nậm Xe
17 Xã Mường So
18 Xã Sin Suối Hồ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật