Huyện Ninh Giang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ninh Giang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hải Dương. Huyện Ninh Giang có 28 đơn vị hành chính, bao gồm 27 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ninh Giang
2 Xã Quyết Thắng
3 Xã Ứng Hoè
4 Xã Nghĩa An
5 Xã Hồng Đức
6 Xã Ninh Hòa
7 Xã An Đức
8 Xã Vạn Phúc
9 Xã Tân Hương
10 Xã Ninh Thành
11 Xã Vĩnh Hòa
12 Xã Đông Xuyên
13 Xã Hoàng Hanh
14 Xã Quang Hưng
15 Xã Tân Phong
16 Xã Ninh Hải
17 Xã Đồng Tâm
18 Xã Tân Quang
19 Xã Kiến Quốc
20 Xã Hồng Thái
21 Xã Hồng Dụ
22 Xã Văn Hội
23 Xã Hưng Thái
24 Xã Hồng Phong
25 Xã Hiệp Lực
26 Xã Hồng Phúc
27 Xã Hưng Long
28 Xã Văn Giang
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật