Huyện Như Xuân có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Như Xuân là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Như Xuân có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Cát
2 Xã Bãi Trành
3 Xã Xuân Hòa
4 Xã Xuân Bình
5 Xã Hóa Quỳ
6 Xã Xuân Quỳ
7 Xã Yên Lễ
8 Xã Cát Vân
9 Xã Cát Tân
10 Xã Tân Bình
11 Xã Bình Lương
12 Xã Thanh Quân
13 Xã Thanh Xuân
14 Xã Thanh Hòa
15 Xã Thanh Phong
16 Xã Thanh Lâm
17 Xã Thanh Sơn
18 Xã Thượng Ninh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật