Huyện Ngọc Hồi có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ngọc Hồi là một Huyện trực thuộc Tỉnh Kon Tum. Huyện Ngọc Hồi có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Plei Cần
2 Xã Đắk Ang
3 Xã Đắk Dục
4 Xã Đắk Nông
5 Xã Đắk Xú
6 Xã Đắk Kan
7 Xã Pờ Y
8 Xã Sa Loong
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật