Huyện Nga Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nga Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Nga Sơn có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 26 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nga Sơn
2 Xã Ba Đình
3 Xã Nga Vịnh
4 Xã Nga Văn
5 Xã Nga Thiện
6 Xã Nga Tiến
7 Xã Nga Lĩnh
8 Xã Nga Nhân
9 Xã Nga Trung
10 Xã Nga Bạch
11 Xã Nga Thanh
12 Xã Nga Hưng
13 Xã Nga Mỹ
14 Xã Nga Yên
15 Xã Nga Giáp
16 Xã Nga Hải
17 Xã Nga Thành
18 Xã Nga An
19 Xã Nga Phú
20 Xã Nga Điền
21 Xã Nga Tân
22 Xã Nga Thủy
23 Xã Nga Liên
24 Xã Nga Thái
25 Xã Nga Thạch
26 Xã Nga Thắng
27 Xã Nga Trường
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật