Huyện Nam Trực có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Nam Trực là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Nam Trực có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Nam Giang
2 Xã Nam Mỹ
3 Xã Điền Xá
4 Xã Nghĩa An
5 Xã Nam Thắng
6 Xã Nam Toàn
7 Xã Hồng Quang
8 Xã Tân Thịnh
9 Xã Nam Cường
10 Xã Nam Hồng
11 Xã Nam Hùng
12 Xã Nam Hoa
13 Xã Nam Dương
14 Xã Nam Thanh
15 Xã Nam Lợi
16 Xã Bình Minh
17 Xã Đồng Sơn
18 Xã Nam Tiến
19 Xã Nam Hải
20 Xã Nam Thái
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật