Huyện Nậm Pồ có bao nhiêu Xã

Huyện Nậm Pồ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Nậm Pồ có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 15 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Nậm Tin
2 Xã Pa Tần
3 Xã Chà Cang
4 Xã Na Cô Sa
5 Xã Nà Khoa
6 Xã Nà Hỳ
7 Xã Nà Bủng
8 Xã Nậm Nhừ
9 Xã Nậm Chua
10 Xã Nậm Khăn
11 Xã Chà Tở
12 Xã Vàng Đán
13 Xã Chà Nưa
14 Xã Phìn Hồ
15 Xã Si Pa Phìn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật