Huyện Mỹ Hào có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mỹ Hào là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hưng Yên. Huyện Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Bần Yên Nhân
2 Xã Phan Đình Phùng
3 Xã Cẩm Xá
4 Xã Dương Quang
5 Xã Hòa Phong
6 Xã Nhân Hòa
7 Xã Dị Sử
8 Xã Bạch Sam
9 Xã Minh Đức
10 Xã Phùng Chí Kiên
11 Xã Xuân Dục
12 Xã Ngọc Lâm
13 Xã Hưng Long
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật