Huyện Mường Tè có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Tè là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lai Châu. Huyện Mường Tè có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mường Tè
2 Xã Thu Lũm
3 Xã Ka Lăng
4 Xã Tá Bạ
5 Xã Pa ủ
6 Xã Mường Tè
7 Xã Pa Vệ Sử
8 Xã Mù Cả
9 Xã Bun Tở
10 Xã Nậm Khao
11 Xã Tà Tổng
12 Xã Bun Nưa
13 Xã Vàng San
14 Xã Kan Hồ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật