Huyện Mường Lát có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Lát là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Mường Lát có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mường Lát
2 Xã Tam Chung
3 Xã Tén Tằn
4 Xã Mường Lý
5 Xã Trung Lý
6 Xã Quang Chiểu
7 Xã Pù Nhi
8 Xã Nhi Sơn
9 Xã Mường Chanh
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật