Huyện Mường Chà có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mường Chà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Điện Biên. Huyện Mường Chà có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị Trấn Mường Chà
2 Xã Xá Tổng
3 Xã Mường Tùng
4 Xã Hừa Ngài
5 Xã Huổi Mí
6 Xã Pa Ham
7 Xã Nậm Nèn
8 Xã Huổi Lèng
9 Xã Sa Lông
10 Xã Ma Thì Hồ
11 Xã Na Sang
12 Xã Mường Mươn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật