Huyện Mù Căng Chải có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mù Căng Chải là một Huyện trực thuộc Tỉnh Yên Bái. Huyện Mù Căng Chải có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mù Căng Chải
2 Xã Hồ Bốn
3 Xã Nậm Có
4 Xã Khao Mang
5 Xã Mồ Dề
6 Xã Chế Cu Nha
7 Xã Lao Chải
8 Xã Kim Nọi
9 Xã Cao Phạ
10 Xã La Pán Tẩn
11 Xã Dế Su Phình
12 Xã Chế Tạo
13 Xã Púng Luông
14 Xã Nậm Khắt
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật