Huyện Mộc Châu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mộc Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Mộc Châu có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mộc Châu
2 Thị trấn Thị trấn NT Mộc Châu
3 Xã Chiềng Sơn
4 Xã Tân Hợp
5 Xã Qui Hướng
6 Xã Tân Lập
7 Xã Nà Mường
8 Xã Tà Lai
9 Xã Chiềng Hắc
10 Xã Hua Păng
11 Xã Chiềng Khừa
12 Xã Mường Sang
13 Xã Đông Sang
14 Xã Phiêng Luông
15 Xã Lóng Sập
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật