Huyện Mèo Vạc có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mèo Vạc là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Giang. Huyện Mèo Vạc có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 17 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mèo Vạc
2 Xã Thượng Phùng
3 Xã Pải Lủng
4 Xã Xín Cái
5 Xã Pả Vi
6 Xã Giàng Chu Phìn
7 Xã Sủng Trà
8 Xã Sủng Máng
9 Xã Sơn Vĩ
10 Xã Tả Lủng
11 Xã Cán Chu Phìn
12 Xã Lũng Pù
13 Xã Lũng Chinh
14 Xã Tát Ngà
15 Xã Nậm Ban
16 Xã Khâu Vai
17 Xã Niêm Tòng
18 Xã Niêm Sơn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật