Huyện Mê Linh có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mê Linh là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Mê Linh có 18 đơn vị hành chính, bao gồm 16 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Chi Đông
2 Xã Đại Thịnh
3 Xã Kim Hoa
4 Xã Thạch Đà
5 Xã Tiến Thắng
6 Xã Tự Lập
7 Thị trấn Thị trấn Quang Minh
8 Xã Thanh Lâm
9 Xã Tam Đồng
10 Xã Liên Mạc
11 Xã Vạn Yên
12 Xã Chu Phan
13 Xã Tiến Thịnh
14 Xã Mê Linh
15 Xã Văn Khê
16 Xã Hoàng Kim
17 Xã Tiền Phong
18 Xã Tráng Việt
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật