Huyện Mang Yang có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mang Yang là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Mang Yang có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kon Dơng
2 Xã Ayun
3 Xã Đak Jơ Ta
4 Xã Đak Ta Ley
5 Xã Hà Ra
6 Xã Đăk Yă
7 Xã Đăk Djrăng
8 Xã Lơ Pang
9 Xã Kon Thụp
10 Xã Đê Ar
11 Xã Kon Chiêng
12 Xã Đăk Trôi
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật