Huyện Mai Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Mai Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Sơn La. Huyện Mai Sơn có 22 đơn vị hành chính, bao gồm 21 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hát Lót
2 Xã Chiềng Sung
3 Xã Mường Bằng
4 Xã Chiềng Chăn
5 Xã Mương Tranh
6 Xã Chiềng Ban
7 Xã Chiềng Mung
8 Xã Mường Bon
9 Xã Chiềng Chung
10 Xã Chiềng Mai
11 Xã Hát Lót
12 Xã Nà Pó
13 Xã Cò Nòi
14 Xã Chiềng Nơi
15 Xã Phiêng Cằm
16 Xã Chiềng Dong
17 Xã Chiềng Kheo
18 Xã Chiềng Ve
19 Xã Chiềng Lương
20 Xã Phiêng Pằn
21 Xã Nà Ơt
22 Xã Tà Hộc
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật