Huyện Lộc Hà có bao nhiêu Xã

Huyện Lộc Hà là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Lộc Hà có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Tân Lộc
2 Xã Hồng Lộc
3 Xã Thịnh Lộc
4 Xã An Lộc
5 Xã Bình Lộc
6 Xã Ích Hậu
7 Xã Phù Lưu
8 Xã Thạch Bằng
9 Xã Thạch Mỹ
10 Xã Thạch Kim
11 Xã Thạch Châu
12 Xã Hộ Độ
13 Xã Mai Phụ
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật