Huyện Lạc Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Lạc Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Hoà Bình. Huyện Lạc Sơn có 29 đơn vị hành chính, bao gồm 28 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Vụ Bản
2 Xã Quý Hòa
3 Xã Miền Đồi
4 Xã Mỹ Thành
5 Xã Tuân Đạo
6 Xã Văn Nghĩa
7 Xã Văn Sơn
8 Xã Tân Lập
9 Xã Nhân Nghĩa
10 Xã Thượng Cốc
11 Xã Phú Lương
12 Xã Phúc Tuy
13 Xã Xuất Hóa
14 Xã Yên Phú
15 Xã Bình Hẻm
16 Xã Chí Thiện
17 Xã Bình Cảng
18 Xã Bình Chân
19 Xã Định Cư
20 Xã Chí Đạo
21 Xã Liên Vũ
22 Xã Ngọc Sơn
23 Xã Hương Nhượng
24 Xã Vũ Lâm
25 Xã Tự Do
26 Xã Yên Nghiệp
27 Xã Tân Mỹ
28 Xã Ân Nghĩa
29 Xã Ngọc Lâu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật