Huyện Kỳ Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kỳ Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nghệ An. Huyện Kỳ Sơn có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Mường Xén
2 Xã Mỹ Lý
3 Xã Bắc Lý
4 Xã Keng Đu
5 Xã Đoọc Mạy
6 Xã Huồi Tụ
7 Xã Mường Lống
8 Xã Na Loi
9 Xã Nậm Cắn
10 Xã Bảo Nam
11 Xã Phà Đánh
12 Xã Bảo Thắng
13 Xã Hữu Lập
14 Xã Tà Cạ
15 Xã Chiêu Lưu
16 Xã Mường Típ
17 Xã Hữu Kiệm
18 Xã Tây Sơn
19 Xã Mường Ải
20 Xã Na Ngoi
21 Xã Nậm Càn
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật