Huyện Krông Pa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Krông Pa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Krông Pa có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phú Túc
2 Xã Ia RSai
3 Xã Ia RSươm
4 Xã Chư Gu
5 Xã Đất Bằng
6 Xã Ia Mláh
7 Xã Chư Drăng
8 Xã Phú Cần
9 Xã Ia HDreh
10 Xã Ia RMok
11 Xã Chư Ngọc
12 Xã Uar
13 Xã Chư Rcăm
14 Xã Krông Năng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật