Huyện Krông Búk có bao nhiêu Xã

Huyện Krông Búk là một Huyện trực thuộc Tỉnh Đắk Lắk. Huyện Krông Búk có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Cư Né
2 Xã Chư KBô
3 Xã Cư Pơng
4 Xã Ea Sin
5 Xã Pơng Drang
6 Xã Tân Lập
7 Xã Ea Ngai
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật