Huyện Kông Chro có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kông Chro là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Kông Chro có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 13 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Kông Chro
2 Xã Chư Krêy
3 Xã An Trung
4 Xã Kông Yang
5 Xã Đăk Tơ Pang
6 Xã SRó
7 Xã Đắk Kơ Ning
8 Xã Đăk Song
9 Xã Đăk Pling
10 Xã Yang Trung
11 Xã Đăk Pơ Pho
12 Xã Ya Ma
13 Xã Chơ Long
14 Xã Yang Nam
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật