Huyện Kon Rẫy có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kon Rẫy là một Huyện trực thuộc Tỉnh Kon Tum. Huyện Kon Rẫy có 7 đơn vị hành chính, bao gồm 6 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Đắk Rve
2 Xã Đắk Kôi
3 Xã Đắk Tơ Lung
4 Xã Đắk Ruồng
5 Xã Đắk Pne
6 Xã Đắk Tờ Re
7 Xã Tân Lập
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật