Huyện Kon Plông có bao nhiêu Xã

Huyện Kon Plông là một Huyện trực thuộc Tỉnh Kon Tum. Huyện Kon Plông có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Đắk Nên
2 Xã Đắk Ring
3 Xã Măng Buk
4 Xã Đắk Tăng
5 Xã Ngok Tem
6 Xã Pờ Ê
7 Xã Măng Cành
8 Xã Đắk Long
9 Xã Hiếu
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật