Huyện Kim Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Kim Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Ninh Bình. Huyện Kim Sơn có 27 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã, 2 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Phát Diệm
2 Thị trấn Thị trấn Bình Minh
3 Xã Xuân Thiện
4 Xã Hồi Ninh
5 Xã Chính Tâm
6 Xã Kim Định
7 Xã Ân Hòa
8 Xã Hùng Tiến
9 Xã Yên Mật
10 Xã Quang Thiện
11 Xã Như Hòa
12 Xã Chất Bình
13 Xã Đồng Hướng
14 Xã Kim Chính
15 Xã Thượng Kiệm
16 Xã Lưu Phương
17 Xã Tân Thành
18 Xã Yên Lộc
19 Xã Lai Thành
20 Xã Định Hóa
21 Xã Văn Hải
22 Xã Kim Tân
23 Xã Kim Mỹ
24 Xã Cồn Thoi
25 Xã Kim Hải
26 Xã Kim Trung
27 Xã Kim Đông
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật