Huyện Khánh Sơn có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Khánh Sơn là một Huyện trực thuộc Tỉnh Khánh Hòa. Huyện Khánh Sơn có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Tô Hạp
2 Xã Thành Sơn
3 Xã Sơn Lâm
4 Xã Sơn Hiệp
5 Xã Sơn Bình
6 Xã Sơn Trung
7 Xã Ba Cụm Bắc
8 Xã Ba Cụm Nam
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật