Huyện Ia H' Drai có bao nhiêu Xã

Huyện Ia H' Drai là một Huyện trực thuộc Tỉnh Kon Tum. Huyện Ia H' Drai có 3 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã
Stt Đơn vị Tên
1 Xã Ia Dal
2 Xã Ia Dom
3 Xã Ia Tơi
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật