Huyện Ia Grai có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Ia Grai là một Huyện trực thuộc Tỉnh Gia Lai. Huyện Ia Grai có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Ia Kha
2 Xã Ia Sao
3 Xã Ia Yok
4 Xã Ia Hrung
5 Xã Ia Bă
6 Xã Ia Khai
7 Xã Ia KRai
8 Xã Ia Grăng
9 Xã Ia Tô
10 Xã Ia O
11 Xã Ia Dêr
12 Xã Ia Chia
13 Xã Ia Pếch
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật