Huyện Hữu Lũng có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hữu Lũng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Lạng Sơn. Huyện Hữu Lũng có 26 đơn vị hành chính, bao gồm 25 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hữu Lũng
2 Xã Hữu Liên
3 Xã Yên Bình
4 Xã Quyết Thắng
5 Xã Hòa Bình
6 Xã Yên Thịnh
7 Xã Yên Sơn
8 Xã Thiện Kỵ
9 Xã Tân Lập
10 Xã Yên Vượng
11 Xã Minh Tiến
12 Xã Nhật Tiến
13 Xã Thanh Sơn
14 Xã Đồng Tân
15 Xã Cai Kinh
16 Xã Hòa Lạc
17 Xã Vân Nham
18 Xã Đồng Tiến
19 Xã Đô Lương
20 Xã Tân Thành
21 Xã Hòa Sơn
22 Xã Minh Sơn
23 Xã Hồ Sơn
24 Xã Sơn Hà
25 Xã Minh Hòa
26 Xã Hòa Thắng
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật