Huyện Hoành Bồ có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoành Bồ là một Huyện trực thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Huyện Hoành Bồ có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trới
2 Xã Kỳ Thượng
3 Xã Đồng Sơn
4 Xã Tân Dân
5 Xã Đồng Lâm
6 Xã Hòa Bình
7 Xã Vũ Oai
8 Xã Dân Chủ
9 Xã Quảng La
10 Xã Bằng Cả
11 Xã Thống Nhất
12 Xã Sơn Dương
13 Xã Lê Lợi
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật