Huyện Hoằng Hóa có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoằng Hóa là một Huyện trực thuộc Tỉnh Thanh Hóa. Huyện Hoằng Hóa có 43 đơn vị hành chính, bao gồm 42 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Hoằng Hóa
2 Xã Hoằng Giang
3 Xã Hoằng Xuân
4 Xã Hoằng Khánh
5 Xã Hoằng Phượng
6 Xã Hoằng Phú
7 Xã Hoằng Quỳ
8 Xã Hoằng Kim
9 Xã Hoằng Trung
10 Xã Hoằng Trinh
11 Xã Hoằng Sơn
12 Xã Hoằng Lương
13 Xã Hoằng Xuyên
14 Xã Hoằng Cát
15 Xã Hoằng Khê
16 Xã Hoằng Quý
17 Xã Hoằng Hợp
18 Xã Hoằng Minh
19 Xã Hoằng Phúc
20 Xã Hoằng Đức
21 Xã Hoằng Hà
22 Xã Hoằng Đạt
23 Xã Hoằng Vinh
24 Xã Hoằng Đạo
25 Xã Hoằng Thắng
26 Xã Hoằng Đồng
27 Xã Hoằng Thái
28 Xã Hoằng Thịnh
29 Xã Hoằng Thành
30 Xã Hoằng Lộc
31 Xã Hoằng Trạch
32 Xã Hoằng Phong
33 Xã Hoằng Lưu
34 Xã Hoằng Châu
35 Xã Hoằng Tân
36 Xã Hoằng Yến
37 Xã Hoằng Tiến
38 Xã Hoằng Hải
39 Xã Hoằng Ngọc
40 Xã Hoằng Đông
41 Xã Hoằng Thanh
42 Xã Hoằng Phụ
43 Xã Hoằng Trường
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật