Huyện Hoài Đức có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hoài Đức là một Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Hoài Đức có 20 đơn vị hành chính, bao gồm 19 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Trạm Trôi
2 Xã Đức Thượng
3 Xã Minh Khai
4 Xã Dương Liễu
5 Xã Di Trạch
6 Xã Đức Giang
7 Xã Cát Quế
8 Xã Kim Chung
9 Xã Yên Sở
10 Xã Sơn Đồng
11 Xã Vân Canh
12 Xã Đắc Sở
13 Xã Lại Yên
14 Xã Tiền Yên
15 Xã Song Phương
16 Xã An Khánh
17 Xã An Thượng
18 Xã Vân Côn
19 Xã La Phù
20 Xã Đông La
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật