Huyện Hàm Thuận Nam có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hàm Thuận Nam là một Huyện trực thuộc Tỉnh Bình Thuận. Huyện Hàm Thuận Nam có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 12 Xã, 1 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Thuận Nam
2 Xã Mỹ Thạnh
3 Xã Hàm Cần
4 Xã Mương Mán
5 Xã Hàm Thạnh
6 Xã Hàm Kiệm
7 Xã Hàm Cường
8 Xã Hàm Mỹ
9 Xã Tân Lập
10 Xã Hàm Minh
11 Xã Thuận Quí
12 Xã Tân Thuận
13 Xã Tân Thành
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật