Huyện Hải Hậu có bao nhiêu Xã, Thị trấn

Huyện Hải Hậu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Nam Định. Huyện Hải Hậu có 35 đơn vị hành chính, bao gồm 32 Xã, 3 Thị trấn
Stt Đơn vị Tên
1 Thị trấn Thị trấn Yên Định
2 Thị trấn Thị trấn Cồn
3 Thị trấn Thị trấn Thịnh Long
4 Xã Hải Nam
5 Xã Hải Trung
6 Xã Hải Vân
7 Xã Hải Minh
8 Xã Hải Anh
9 Xã Hải Hưng
10 Xã Hải Bắc
11 Xã Hải Phúc
12 Xã Hải Thanh
13 Xã Hải Hà
14 Xã Hải Long
15 Xã Hải Phương
16 Xã Hải Đường
17 Xã Hải Lộc
18 Xã Hải Quang
19 Xã Hải Đông
20 Xã Hải Sơn
21 Xã Hải Tân
22 Xã Hải Toàn
23 Xã Hải Phong
24 Xã Hải An
25 Xã Hải Tây
26 Xã Hải Lý
27 Xã Hải Phú
28 Xã Hải Giang
29 Xã Hải Cường
30 Xã Hải Ninh
31 Xã Hải Chính
32 Xã Hải Xuân
33 Xã Hải Châu
34 Xã Hải Triều
35 Xã Hải Hòa
Đơn vi hành chính
Báo Võ Thuật